cebelarska-zveza-drustev-maribor-Layer 316O nas

Sekcije

V ČZD Štajerske obstajajo naslednje komisije in sekcije:

Komisija za čezmejno sodelovanje
Predsednik: Norbert Jedlovčnik
Člani: Jožef Bauman, Vladimir Vogrinec

Komisija za gospodarjenje
Predsednik: Vlado Pušnik
Člani: Alojz Lipnik, Svetozar Mujovič, Vladimir Vogrinec, Vlado Kamenšak

Komisija za izobraževanje
Predsednik: Vladimir Vogrinec
Člani: Ivan Pehant, Marjan Dreu, Blaž Lovrič, Avgust Fekonja

Komisija za krožke
Predsednik: Gorazd Potisk
Člani: Blaž Lovrič, Anton Bračko, Norbert Jedlovčnik, Jožef Blažej

Komisija za pašni red in kataster
Predsednik: Janko Šarman
Člani: Bojan Lunežnik, Sašo Porok, Gabrijel Stavbar, Herman Jakolič

Komisija za zdravstveno varstvo čebel
Predsednik: Jožef Bauman
Člani: Anton Žižek, Stane Božič, Ana Purkart

Komisija za priznanja in odlikovanja
Predsednik: Leopold Hameršak
Člani: Janko Šarman, Maksimiljan Pilko, Ivan Verhovnik, Anton Anžel

Komisija za apiturizem
Predsednik: Zdenko Šilc
Člani: Jože Kolarič, Angela Obrulj, Katja Sagadin, Silva Pipuš

Komisija za promocijo čebeljih pridelkov
Predsednik: Paula Krmelj
Člani: Bruno Kirbiš, Franja Bračko

Sekcija čebelarsko izobraževalni in strokovno debatni klub
Predsednik: Stane Sajevec
Člani: Vladimir Vogrinec, Maksimilja Prah, Jožef Bauman

Sekcija za medovite rastline
Predsednik: Ivan Bračko
Člani: Anton Žižek, Boštjan Slanič, Lidia Ana Inkret

Sekcijo pridelovalcev medenih pijač
Predsednik: Vladimir Vogrinec
Člani: Vlado Pušnik, Franc Oder, Silva Pipuš

Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča
Predsednik: Karl Vogrinčič
Člani: Bodlaj Bojan, Andreja Siter

Sekcija AS (Sekcija apiterapevtov Slovenije)
Predsednik: Vlado Pušnik
Člani: Karl Vogrinčič, Jožef Bauman, Norbert Jedlovčnik, Stanislava Arih

Streliška cesta 150, 2000 Maribor

Davčna številka: SI50216406
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

Uradne ure vsako sredo med 16:00 in 18:00 uro na Streliški cesti 150.

zveza@czds.si | tajnistvo@czds.si

Matična številka: 5010667000
TRR SI56 1934 0501 1005 481

zveza@czdm.si | tajnistvo@czdm.si

Davčna številka: SI50216406

Matična številka: 5010667000

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE
TRR SI56 1934 0501 1005 481

URADNE URE VODSTVO

070 468 818
ob sredah med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob petkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan

URADNE URE TAJNIŠTVO

070 492 190
ob ponedeljkih med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob četrtkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan