cebelarska-zveza-drustev-maribor-Layer 316O nas

Čebelarska zveza društev Maribor

Na pobudo čebelarjev takratne čebelarske podružnice Sv. Lovrenc na Pohorju, ki je bila objavljena v Slovenskem čebelarju 31. januarja 1923, je bila 4. novembra 1923 v Mariboru na ustanovnem občnem zboru ustanovljena Zveza čebelarskih podružnic Maribor. Osnovna cilja sta bila vzpostavitev organizirane povezanosti na območju štajerske in pridobitev društvenega čebelarskega blagovnega oddelka za oskrbovanje čebelarjev s čebelarskimi potrebščinami in odkup čebeljih pridelkov. Za prvega predsednika je bil izvoljen Jurij Džamonja, za podpredsednika pa Ivan Jurančič, takratni znani štajerski čebelar, potovalni čebelarski učitelj in odličen organizator.

Čebelarska zveza društev Maribor praznuje svoje obletnice od leta 1923 ne pa od leta 1878, čeprav je dokumentirano, da je organizacija za Maribor in okolico dobro delovala že zagotovo vsaj od 1878 leta dalje. Torej bi lahko trdili, da je za nami organiziranega dela 135 let. Očitno je naša zveza ženskega spola in skriva svoja prava leta. Ko pogledamo v preteklost, se vidi, da je Maribor igral svojo vlogo na Spodnjem Štajerskem, razpet med Gradcem in Ljubljano.

Kljub vsem najboljšim željam vodstva zveze se je delovanje le-te počasi uveljavljalo in po nekaj letih pridobilo zaupanje pri čebelarskih podružnicah. Organizirali so predavanja, razstave in razvijali povezave. Iz pisnih virov ugotavljamo, da jim je po letu 1930 le uspelo ustanoviti v Mariboru prodajalno s čebelarskimi potrebščinami in vključiti še več takratnih čebelarskih podružnic. Ko so se začeli kazati rezultati trdega dela vodstva zveze, je v naše kraje prihrumel okupator, ki je z izseljevanjem zavednih Slovencev na Štajerskem, duhovščine, učiteljev in sploh slovenskih zavednih veljakov tudi v čebelarstvu izničil vse dotedanje napore.

Kmalu po vojni so vztrajni čebelarji ponovno pričeli delovati v svojih stanovskih organizacijah. Tako je predvojni Podružnični zvezi Maribor uspelo pridobiti primeren prostor, lokal v Tyrševi, kjer so že 6. februarja 1946 ponovno odprli društveno prodajalno s čebelarsko opremo, katera deluje še danes.

Pomembni mejniki ČZD Maribor

  • Na ustanovnem občnem zboru 25. februarja 1951 je bilo v Mariboru ustanovljeno Čebelarsko društvo za Maribor in okolico, ki je bilo v skladu z novim zakonom registrirano kot civilno-pravna oseba, v okolici pa so se lahko ustanavljale le čebelarske družine brez statusa pravne osebe, ki so bile vključene v matično čebelarsko društvo.
  • Čebelarsko društvo za Maribor in okolico se je preoblikovalo in sočasno na občnem zboru 29. februarja 1976 preimenovalo v Medobčinska zveza čebelarskih družin Maribor za območja občin: Maribor,  Slovenska Bistrica in Lenart v Slovenskih goricah, s sedežem v Mariboru.
  • Na rednem letnem občnem zboru 1. marca 1997 je Medobčinska zveza čebelarskih družin Maribor sprejela nova pravila zveze in jih uskladila zakonom ter dobila tudi novo enostavnejše ime: “Čebelarska  zveza društev Maribor.”
  • Pri Betnavskem gradu je Zveza po letu 1990 vzpostavila Čebelarski center, ki je je postal pomembno mesto oskrbe čebelarjev za celotno območje severovzhodne Slovenije in Koroške. Namenjen je bil tudi  potrošnikom čebelarskih pridelkov in izdelkov, srečevanju čebelarjev ter sprejemu skupin otrok, šolarjev in turist
cebelarska-zveza-drustev-stajerske-Layer 315

Zanimive povezave

Dokumenti za prenos

Pomembne telefonske številke

V primeru težav se lahko obrnete diretno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in varno prehrano, kontakt je gospa Helena Srnel, dosegljiva na telefonski številki 01 478 90 31 ali na elektronskem naslovu helena.srnel@gov.si

URADNE URE VODSTVO

Tel. številka bo objavljena v kratkem.
ob sredah med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob petkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan

URADNE URE TAJNIŠTVO

Tel. številka bo objavljena v kratkem.
ob ponedeljkih med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob četrtkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan

Streliška cesta 150, 2000 Maribor

Davčna številka: SI50216406
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

Uradne ure vsako sredo med 16:00 in 18:00 uro na Streliški cesti 150.

zveza@czds.si | tajnistvo@czds.si

Matična številka: 5010667000
TRR SI56 1934 0501 1005 481

zveza@czdm.si | tajnistvo@czdm.si

Davčna številka: SI50216406

Matična številka: 5010667000

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE
TRR SI56 1934 0501 1005 481

URADNE URE VODSTVO

070 468 818
ob sredah med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob petkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan

URADNE URE TAJNIŠTVO

070 492 190
ob ponedeljkih med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob četrtkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan