S strani Zavoda Karnika ne dobivamo informacij za objave. Spodaj je arhivska objava.

Za pridobitev tekočih informacij se prosim obrnite direktno na Zavod Karnika.

Obveščamo vas, da je na spletni strani https://www.nrpslo.org/baze-podatkov/iskalnik/preverjanja  objavljen termin preverjanja in potrjevanja za poklicni standard apiterapevt/apiterapevtka.

Pridobljena Nacionalna poklicna kvalifikacija pomeni usposobljenost za opravljanje določenega poklica. NPK vam omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

Prijave za NPK apiterapevt zbiramo do 10. oktobra 2021 po e-pošti:  info@karnika.si  ali na naslov: Zavod Karnika, Vrtna ulica 24, 4294 Križe. Pregled portfolija bo 18.10.2021, preverjanje znanja pa 25. 10. 2021.
(Lahko nas tudi pokličete na telefon 031 231 111 ob sredah med 10. in 12. uro).

POMEMBNO: Prijavnici (v prilogi) na preverjanja in potrjevanje NPK apiterapevt je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju posebnih, vstopnih pogojev.
Posebni/vstopni pogoji za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije so določeni v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti (pod točko 2).

Za pridobitev NPK apiterapevt/apiterapevtka je vstopni izobrazba najmanj na ravni SOK 4 katerekoli smeri.

Plačilo stroškov  (to je 236,00 EUR za preverjanje in potrjevanje NPK)  določa veljaven Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15 in 182/20).

PRIPONKA
Streliška cesta 150, 2000 Maribor

Davčna številka: SI50216406
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

Uradne ure vsako sredo med 16:00 in 18:00 uro na Streliški cesti 150.

zveza@czds.si | tajnistvo@czds.si

Matična številka: 5010667000
TRR SI56 1934 0501 1005 481

zveza@czdm.si | tajnistvo@czdm.si

Davčna številka: SI50216406

Matična številka: 5010667000

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE
TRR SI56 1934 0501 1005 481

URADNE URE VODSTVO

070 468 818
ob sredah med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob petkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan

URADNE URE TAJNIŠTVO

070 492 190
ob ponedeljkih med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob četrtkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan