Trenutno ni objavljenega novega termina za pridobitev NPK Apiterapevt/Apiterapevtka na Srednji biotehniški šoli Maribor. Ko bo znan nov termin za svetovanja in oddajo dokumentov bo objavljen tukaj. Spodaj navedeni pogoji in ostale splošne informacije.

V postopek se lahko prijavijo kandidati, ki po Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Imajo izobrazbo najmanj na ravni SOK 4 katerekoli smeri.

Informativni sestanek za kandidate, ki se bodo v postopek prijavili, bo:  4.4.2022 na Biotehniški šoli Maribor, Vrbanska cesta 30 v sejni sobi.

Na sestanku boste prejeli podrobne informacije o celotnem postopku NPK ter načinu zbiranja dokumentov in oblikovanju osebne zbirne mape – portfolija. Na sestanek lahko prinesete tudi originalne dokumente (potrdilo o izobrazbi, življenjepis, certifikat apiterapevt, certifikat medena masaža, potrdilo o opravljeni prvi pomoči in ostala dokazila o čebelarskih in apiterapevtskih izobraževanjih, seminarjih, ekskurzijah,…

Pomembno:

PRIJAVE, z obrazcem VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (priponka) ter osebne zbirne mape, zbiramo najkasneje do 8.4.2022.

Prijave in zbirne mape lahko pošljete po pošti na naslov Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor ali po e-pošti na naslov: kristina.dolinar-paulic@guest.arnes.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor ali po e-pošti na naslov: info@bts.si, kristina.dolinar-paulic@guest.arnes.si, lahko tudi pokličete na 041 469 604 (Kristina Dolinar Paulič).

Plačilo stroškov  (to je 236,00 EUR za preverjanje in potrjevanje NPK)  določa veljaven Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15 in 182/20).

Vljudno vabljeni.

PRIPONKA
Streliška cesta 150, 2000 Maribor

Davčna številka: SI50216406
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

Uradne ure vsako sredo med 16:00 in 18:00 uro na Streliški cesti 150.

zveza@czds.si | tajnistvo@czds.si

Matična številka: 5010667000
TRR SI56 1934 0501 1005 481

zveza@czdm.si | tajnistvo@czdm.si

Davčna številka: SI50216406

Matična številka: 5010667000

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE
TRR SI56 1934 0501 1005 481

URADNE URE VODSTVO

070 468 818
ob sredah med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob petkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan

URADNE URE TAJNIŠTVO

070 492 190
ob ponedeljkih med 16:00 in 18:00 uro popoldan
ob četrtkih med 10:00 in 12:00 uro dopoldan